Master-Film

Print

ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ MASTER

>เนื้อฟิล์มฉาบปรอทสะท้อนความร้อนได้ดี

>ป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเลต,UV

>>> รถเก๋งเล็ก

ราคา 4,500 พิเศษเพียง 2,500 บาท

>>> รถเก๋งใหญ่

ราคา 4,900 พิเศษเพียง 3,000 บาท

>>> รถกระบะ 4ประตู

ราคา 4,500 พิเศษเพียง 2,500 บาท

>>> รถกระบะแค็บ

ราคา 4,000 พิเศษเพียง 2,200 บาท

>>> รถ SUV

ราคา 5,500 พิเศษเพียง 3,900 บาท

*พร้อมบริการลอกฟิล์มเก่าฟรี !!!*